Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Helita
Kim Chống Sét IMH 6012, Pulsar 60
53.500.000 VNĐ
Kim Chống Sét IMH 6012, Pulsar 60
 
Kim Thu Sét Prevectron
liên hệ
Kim Thu Sét Prevectron
 
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
34.500.000 VNĐ
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
 
Kim Thu Sét IMH Pulsar-Pháp
60.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH Pulsar-Pháp
 
Kim Thu Sét IMH 4512, Pulsar 45
39.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 4512, Pulsar 45
 
Kim Thu Sét IMH 3012 Pulsar 30
30.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 3012 Pulsar 30
 
Kim Thu Sét IMH 1812, Pulsar 18
27.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 1812, Pulsar 18
 
Kim thu sét Prevectron TS10
liên hệ
Kim thu sét Prevectron TS10
 
Kim Chống Sét Prevectron TS25
liên hệ
Kim Chống Sét Prevectron TS25
 
Kim chống sét Prevectron S40
liên hệ
Kim chống sét Prevectron S40
 
Kim thu sét Prevectron S50
39.500.000 VNĐ
Kim thu sét Prevectron S50
 
Kim Thu Sét Prevectron S60
46.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Prevectron S60
 
Kim thu sét công nghệ mới OPR-ABB (Pháp)
30.500.000 VNĐ
Kim thu sét công nghệ mới OPR-ABB (Pháp)
 
Kim thu sét hiện đại ABB-OPR45
22.500.000 VNĐ
Kim thu sét hiện đại ABB-OPR45
 
Kim thu sét phát xạ sớm ABB-OPR30
16.500.000 VNĐ
Kim thu sét phát xạ sớm ABB-OPR30
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...