Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Hệ Thống Chống Sét Trực Tiếp
Kim Chống Sét GUARDIAN-CAT
11.500.000 VNĐ
Kim Chống Sét GUARDIAN-CAT
 
Bộ Đếm Sét LIVA LSC-LX01
3.450.000 VNĐ
Bộ Đếm Sét LIVA LSC-LX01
 
Kim Thu Sét Liva LAP PEX220
20.625.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP PEX220
 
Bộ Đếm Sét LPI LSR2
4.187.500 VNĐ
Bộ Đếm Sét LPI LSR2
 
Kim Thu Sét Liva LAP AX210
6.125.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP AX210
 
Kim Thu Sét LIVA-LAP DX250
7.750.000 VNĐ
Kim Thu Sét LIVA-LAP DX250
 
Kim Thu Sét Liva LAP BX175
5.250.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP BX175
 
Kim Thu Sét Liva LAP BX125
4.375.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP BX125
 
Kim Thu Sét Liva LAP CX040
3.065.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP CX040
 
Kim Thu Set Liva LAP CX070
3.560.000 VNĐ
Kim Thu Set Liva LAP CX070
 
Cột Đỡ Kim Thu Sét Kèm Chân Đế
2.850.000 VNĐ
Cột Đỡ Kim Thu Sét Kèm Chân Đế
 
Kim Thu Sét Cổ Điển Dạng Franklin
385.000 VNĐ
Kim Thu Sét Cổ Điển Dạng Franklin
 
Đế Kim Thu Sét Cổ Điển
85.000 VNĐ
Đế Kim Thu Sét Cổ Điển
 
Kim Thu Sét Cổ Điển Có Cải Tiến
1.250.000 VNĐ
Kim Thu Sét Cổ Điển Có Cải Tiến
 
Kim thu sét phát xạ sớm ABB-OPR30
18.800.000 VNĐ
Kim thu sét phát xạ sớm ABB-OPR30
 
Kim thu sét hiện đại ABB-OPR45
22.675.000 VNĐ
Kim thu sét hiện đại ABB-OPR45
 
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
35.890.000 VNĐ
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
 
Kim Thu Sét IMH 1812, Pulsar 18
32.875.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 1812, Pulsar 18
 
Kim Thu Sét IMH 3012 Pulsar 30
36.375.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 3012 Pulsar 30
 
Kim Thu Sét IMH 4512, Pulsar 45
47.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 4512, Pulsar 45
 
Kim Chống Sét IMH 6012, Pulsar 60
59.375.000 VNĐ
Kim Chống Sét IMH 6012, Pulsar 60
 
Máy Đếm Sét Cirprotec-Tây Ban Nha CDR 401
6.050.000 VNĐ
Máy Đếm Sét Cirprotec-Tây Ban Nha CDR 401
 
Thiết Bị Đếm Sét Cirprotec CDI 250
4.575.000 VNĐ
Thiết Bị Đếm Sét Cirprotec CDI 250
 
Kim chống sét NLP 1100-15
18.562.500 VNĐ
Kim chống sét NLP 1100-15
 
Kim theo công nghệ mới NLP 1100-30
20.625.000 VNĐ
Kim theo công nghệ mới NLP 1100-30
 
Kim thu set Ciprotec NLP 2200
26.150.000 VNĐ
Kim thu set Ciprotec NLP 2200
 
Kim Công Nghệ Mới Cirprotec CPT 60
41.250.000 VNĐ
Kim Công Nghệ Mới Cirprotec CPT 60
 
Kim Thu Sét Cirprptec CPT Nimbus 15
30.625.000 VNĐ
Kim Thu Sét Cirprptec CPT Nimbus 15
 
Kim Thu Sét Cirprotec Nimbus 30
35.375.000 VNĐ
Kim Thu Sét Cirprotec Nimbus 30
 
Kim Phát Xạ Sớm Cirprotec-CPT Nimbus 45
43.125.000 VNĐ
Kim Phát Xạ Sớm Cirprotec-CPT Nimbus 45
 
Kim Thu Sét Phát Tia Tiên Đạo CPT Nimbus 60
53.125.000 VNĐ
Kim Thu Sét Phát Tia Tiên Đạo CPT Nimbus 60
 
Cáp Thoát Sét Chống Nhiễu, 8 lớp
1.315.000 VNĐ
Cáp Thoát Sét Chống Nhiễu, 8 lớp
 
Cột Sợi Thủy Tinh Cách Điện FRP
6.525.000 VNĐ
Cột Sợi Thủy Tinh Cách Điện FRP
 
Bộ Ghép Nối Cột Thủy Tinh Với Cột Đỡ Kim
3.750.000 VNĐ
Bộ Ghép Nối Cột Thủy Tinh Với Cột Đỡ Kim
 
Kim Thu Sét Prevectron
42.385.752 VNĐ
Kim Thu Sét Prevectron
 
Kim Thu Sét Prevectron S60
42.358.752 VNĐ
Kim Thu Sét Prevectron S60
 
Kim thu sét Prevectron S50
33.456.250 VNĐ
Kim thu sét Prevectron S50
 
Kim chống sét Prevectron S40
29.440.000 VNĐ
Kim chống sét Prevectron S40
 
Kim Chống Sét Prevectron TS25
25.125.000 VNĐ
Kim Chống Sét Prevectron TS25
 
Kim thu sét Prevectron TS10
20.250.000 VNĐ
Kim thu sét Prevectron TS10
 
|<   <  
1  2 
  >   >|
Pages 1/2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...