Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Hệ Thống Chống Sét Trực Tiếp
Khớp Nối Kim Thu Sét Ingesco-Tây Ban Nha
liên hệ
Khớp Nối Kim Thu Sét Ingesco-Tây Ban Nha
 
Kim Chống Sét IMH 6012, Pulsar 60
53.500.000 VNĐ
Kim Chống Sét IMH 6012, Pulsar 60
 
Kim Thu Sét Liva-Thổ Nhỹ Kỳ
17.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva-Thổ Nhỹ Kỳ
 
Kim Thu Sét Liva LAP AX210
7.950.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP AX210
 
Kim Thu Sét Prevectron
liên hệ
Kim Thu Sét Prevectron
 
Kim Thu Sét Leader 1, Leader 2, Leader 3
27.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Leader 1, Leader 2, Leader 3
 
Kim Thu Sét Hiện Đại Bakiral-ALFAS ESE (Thổ Nhỹ Kỳ)
2.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Hiện Đại Bakiral-ALFAS ESE (Thổ Nhỹ Kỳ)
 
Bộ Định Vị Cáp Vào Cột Đỡ Kim Thu Sét
25.000 VNĐ
Bộ Định Vị Cáp Vào Cột Đỡ Kim Thu Sét
 
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E60
19.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E60
 
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E45
16.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E45
 
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E30
15.000.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E30
 
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E15
13.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco-PDC.E15
 
Kim Thu Sét Tây Ban Nha Ingesco-PDC 3.1
13.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Tây Ban Nha Ingesco-PDC 3.1
 
Kim Thu Sét Tây Ban Nha Ingesco-PDC 3.3
15.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Tây Ban Nha Ingesco-PDC 3.3
 
Kim Thu Sét Ingesco PDC 4.3 Tây Ban Nha
18.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco PDC 4.3 Tây Ban Nha
 
Kim Thu Sét Ingesco PDC 5.3
19.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco PDC 5.3
 
Kim Thu Sét Ingesco PDC 6.3
21.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco PDC 6.3
 
Kim Thu Set Ingesco PDC 6.4
41.500.000 VNĐ
Kim Thu Set Ingesco PDC 6.4
 
Kim Thu Sét Ingesco PDC-Tây Ban Nha
46.800.000 VNĐ
Kim Thu Sét Ingesco PDC-Tây Ban Nha
 
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
34.500.000 VNĐ
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
 
Kim Thu Sét IMH Pulsar-Pháp
60.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH Pulsar-Pháp
 
Kim Thu Sét IMH 4512, Pulsar 45
39.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 4512, Pulsar 45
 
Kim Thu Sét IMH 3012 Pulsar 30
30.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 3012 Pulsar 30
 
Kim Thu Sét IMH 1812, Pulsar 18
27.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét IMH 1812, Pulsar 18
 
Kim Thu Sét Liva LAP CX040
3.750.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP CX040
 
Kim Thu Set Liva LAP CX070
4.250.000 VNĐ
Kim Thu Set Liva LAP CX070
 
Kim Thu Sét Liva LAP BX125
7.000.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP BX125
 
Kim Thu Sét Liva LAP BX175
7.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP BX175
 
Kim Thu Set Liva LAP DX250
8.000.000 VNĐ
Kim Thu Set Liva LAP DX250
 
Kim Thu Sét Liva LAP PEX220
19.300.000 VNĐ
Kim Thu Sét Liva LAP PEX220
 
Khớp Nối Kim Thu Sét LAP Liva
75.000 VNĐ
Khớp Nối Kim Thu Sét LAP Liva
 
Kim thu sét Prevectron TS10
liên hệ
Kim thu sét Prevectron TS10
 
Kim Chống Sét Prevectron TS25
liên hệ
Kim Chống Sét Prevectron TS25
 
Kim chống sét Prevectron S40
liên hệ
Kim chống sét Prevectron S40
 
Kim thu sét Prevectron S50
39.500.000 VNĐ
Kim thu sét Prevectron S50
 
Kim Thu Sét Prevectron S60
46.500.000 VNĐ
Kim Thu Sét Prevectron S60
 
Hệ Thống Chống Sét Trực Tiếp
14.500.000 VNĐ
Hệ Thống Chống Sét Trực Tiếp
 
Khớp Nối Kim Thu Sét Với Cột Đỡ
250.000 VNĐ
Khớp Nối Kim Thu Sét Với Cột Đỡ
 
Cột Sợi Thủy Tinh Cách Điện FRP
4.950.000 VNĐ
Cột Sợi Thủy Tinh Cách Điện FRP
 
Cáp Thoát Sét Chống Nhiễu, 8 lớp
1.250.000 VNĐ
Cáp Thoát Sét Chống Nhiễu, 8 lớp
 
|<   <  
1  2 
  >   >|
Pages 1/2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...