Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Hệ Thống Chống Sét Trực Tiếp - Kim Thu Sét OPR-ABB
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
34.500.000 VNĐ
Kim thu sét công nghệ mới ABB-OPR60
 
Kim thu sét công nghệ mới OPR-ABB (Pháp)
30.500.000 VNĐ
Kim thu sét công nghệ mới OPR-ABB (Pháp)
 
Kim thu sét hiện đại ABB-OPR45
22.500.000 VNĐ
Kim thu sét hiện đại ABB-OPR45
 
Kim thu sét phát xạ sớm ABB-OPR30
16.500.000 VNĐ
Kim thu sét phát xạ sớm ABB-OPR30
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...