Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Joslyn
Kim thu sét Leader 1, Leader 2, Leader 3
27.500.000 VNĐ
Kim thu sét Leader 1, Leader 2, Leader 3
 
Chống sét nguồn OVRHSP160 của ABB USA
liên hệ
Chống sét nguồn OVRHSP160 của ABB USA
 
Chống sét nguồn OVRHSP120 hãng ABB USA
liên hệ
Chống sét nguồn OVRHSP120 hãng ABB USA
 
Chống sét đường nguồn OVRHSP100 của ABB Mỹ
liên hệ
Chống sét đường nguồn OVRHSP100 của ABB Mỹ
 
Cắt lọc sét AM50-Series của Alltec, Mỹ
liên hệ
Cắt lọc sét AM50-Series của Alltec, Mỹ
 
Chống sét nguồn ADSx Alltec-Mỹ
liên hệ
Chống sét nguồn ADSx Alltec-Mỹ
 
Chống sét nguồn PT, PM-Series, PB-Series của Alltec USA
liên hệ
Chống sét nguồn PT, PM-Series, PB-Series của Alltec USA
 
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
liên hệ
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
 
Hóa chất giảm điện trở đất TerraFill (USA)
1.050.000 VNĐ
Hóa chất giảm điện trở đất TerraFill (USA)
 
Hóa chất giảm điện trở đất Power fill (Loresco)
1.350.000 VNĐ
Hóa chất giảm điện trở đất Power fill (Loresco)
 
Chống sét đường nguồn TK-TT
liên hệ
Chống sét đường nguồn TK-TT
 
Thiết bị chống sét Joslyn
liên hệ
Thiết bị chống sét Joslyn
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...