Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Hệ Thống Chống Sét Trực Tiếp - Bộ Đếm Sét
Bộ Đếm Sét Liva
3.450.000 VNĐ
Bộ Đếm Sét Liva
 
Máy Đếm Sét Cirprotec-Tây Ban Nha CDR 401
5.850.000 VNĐ
Máy Đếm Sét Cirprotec-Tây Ban Nha CDR 401
 
Thiết Bị Đếm Sét Cirprotec CDI 250
4.200.000 VNĐ
Thiết Bị Đếm Sét Cirprotec CDI 250
 
Bộ đếm sét PLSC (Potencia-Ấn Độ)
3.250.000 VNĐ
Bộ đếm sét PLSC (Potencia-Ấn Độ)
 
Bộ Đếm Sét LPI
5.450.000 VNĐ
Bộ Đếm Sét LPI
 
Bộ Đếm Sét Của CDR-Universal Ingesco
4.920.000 VNĐ
Bộ Đếm Sét Của CDR-Universal Ingesco
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...