Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA TIN TỨC
Các tiêu chí lựa chọn thiết bị chống sét

Khi thiết kế bố trí lắp đặt thiết bị cắt sét cho hệ thống lưới điện hạ áp cần căn cứ vào số pha và số kiểu kết cấu hệ thống lưới điện (TT, TN-S hay IT, TN-C,…) để các chế độ phòng chống sét đơn cực hay đa cực thích hợp.

CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHỐNG SÉT:

Khi thiết kế bố trí lắp đặt thiết bị chống sét cho hệ thống lưới điện hạ áp cần căn cứ vào số pha và số kiểu kết cấu hệ thống lưới điện (TT, TN-S hay IT, TN-C,…) để các chế độ phòng chống sét đơn cực hay đa cực thích hợp. 

Các chế độ bảo vệ của thiết bị chống sét đường nguồn phụ thuộc vào kiểu hệ thống điện lưới của từng quốc gia hoặc công trình. Có hai chế độ chế độ bảo vệ chung: Bảo vệ quá áp giữa Pha - Đất, áp dụng cho lưới điện IT và TN-C. Chế độ đặc biệt: bảo vệ quá áp giữa dây (giữa pha - trung tính), áp dụng cho hệ thống lưới điện TT và TN-S, có tác dụng chống quá áp đột xuất do sét gây ra và chống quá áp tạm thời.

Thiết bị chống sét nối giữa Pha - Đất phải có điện áp khởi động làm việc liên tục cực đại Uc phù hợp với kiểu nối đất của hệ thống điện lưới. Với hệ thống lưới điện TT và TN Uc ≥ 1.5Un & Hệ thống lưới điện IT và TN Uc ≥ Căn bậc 3 Un (Un: điện áp định mức).

Các tiêu chí chất lượng chính dưới đây có mối liê quan chặc chẽ với nhau, trong một tổng thể thống nhất của thiết bị chống sét:

Khả năng chịu cường độ dòng xung sét lớn nhất (ở dạng sóng xung sét 8/20)

Điện áp dư (hay điện áp kẹp) thấp so với điện áp thông qua

Năng lượng nhiệt tiêu tán lớn

Thời gian đáp ứng của thiết bị cắt sét nhỏ

Tuổi thọ thiết bị cắt sét dài

Chế độ bảo vệ của thiết bị cắt sét đa dạng

Quá áp cực đại cho phép (quá ấp do lưới điện không ổn định)

Có đèn hiệu LED chỉ thị tình trạng hoạt động của thiết bị cắt sét và từng Modul cắt sét

Chia sẻ mạng xã hội

CÁC TIN KHÁC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...