Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Chống sét lan truyền đường nguồn
Thiết bị chống sét gắn trên DIN TSG130+TSG130NE
liên hệ
Thiết bị chống sét gắn trên DIN TSG130+TSG130NE
 
Chống sét nguồn OVRHSP160 của ABB USA
liên hệ
Chống sét nguồn OVRHSP160 của ABB USA
 
Chống sét nguồn OVRHSP120 hãng ABB USA
liên hệ
Chống sét nguồn OVRHSP120 hãng ABB USA
 
Chống sét đường nguồn OVRHSP100 của ABB Mỹ
liên hệ
Chống sét đường nguồn OVRHSP100 của ABB Mỹ
 
Cắt lọc sét AM50-Series của Alltec, Mỹ
liên hệ
Cắt lọc sét AM50-Series của Alltec, Mỹ
 
Chống sét nguồn ADSx Alltec-Mỹ
liên hệ
Chống sét nguồn ADSx Alltec-Mỹ
 
Chống sét nguồn PT, PM-Series, PB-Series của Alltec USA
liên hệ
Chống sét nguồn PT, PM-Series, PB-Series của Alltec USA
 
Tủ cắt lọc sét 03 do hãng Lpi-Úc sản xuất dòng tải 200 đến 630A
liên hệ
Tủ cắt lọc sét 03 do hãng Lpi-Úc sản xuất dòng tải 200 đến 630A
 
Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, 3 pha 32A, 40A, 63A, 125A
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, 3 pha 32A, 40A, 63A, 125A
 
Tủ cắt lọc sét 03 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
liên hệ
Tủ cắt lọc sét 03 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
 
Thiết bị cắt lọc sét 03 pha công nghệ MOV
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 03 pha công nghệ MOV
 
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha công nghệ MOV
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha công nghệ MOV
 
Thiết bị chống sét MCD50-B/3+MCD125-B/NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét MCD50-B/3+MCD125-B/NPE
 
Thiết bị chống sét 03 pha V25-B+NPE
liên hệ
Thiết bị chống sét 03 pha V25-B+NPE
 
Chống sét lan truyền Schneider EZ9L33745
liên hệ
Chống sét lan truyền Schneider EZ9L33745
 
Thiết bị chống sét Schneider EZ9L33620
liên hệ
Thiết bị chống sét Schneider EZ9L33620
 
Chống sét lan truyền Obo V10-C1+NPE, V10-C3+NPE
liên hệ
Chống sét lan truyền Obo V10-C1+NPE, V10-C3+NPE
 
Thiết bị cắt lọc sét 1pha, 63A sử dụng công nghệ TDS
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 1pha, 63A sử dụng công nghệ TDS
 
Thiết bị cắt sét 01 pha TEC-SD1
liên hệ
Thiết bị cắt sét 01 pha TEC-SD1
 
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
liên hệ
Thiết bị chống sét Tracker - Global Solutions
 
Cắt lọc sét 1 pha, 63A SFE163-250-275, Novaris-Úc
liên hệ
Cắt lọc sét 1 pha, 63A SFE163-250-275, Novaris-Úc
 
Chống sét đường nguồn 03 pha Obo V50-B+C3-NPE
liên hệ
Chống sét đường nguồn 03 pha Obo V50-B+C3-NPE
 
Chống sét lan truyền đường nguồn FLP-12.5 V/1+1
liên hệ
Chống sét lan truyền đường nguồn FLP-12.5 V/1+1
 
Chống sét đường nguồn 03 pha FLP-25-T1-V/3+1
liên hệ
Chống sét đường nguồn 03 pha FLP-25-T1-V/3+1
 
Thiết bị cắt sét đường nguồn 03 pha FLP-12.5 V/3+1
liên hệ
Thiết bị cắt sét đường nguồn 03 pha FLP-12.5 V/3+1
 
Thiết bị chống sét Protector Proline 1.20
liên hệ
Thiết bị chống sét Protector Proline 1.20
 
Tủ cắt sét đường nguồn 1PPM215kA-NE, 3PPM215kA-NE
liên hệ
Tủ cắt sét đường nguồn 1PPM215kA-NE, 3PPM215kA-NE
 
Thiết bị chống sét Lpi SGT50-25+NE
6.850.000 VNĐ
Thiết bị chống sét Lpi SGT50-25+NE
 
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
liên hệ
Thiết bị cắt lọc sét 01 pha sử dụng công nghệ TSG+TDS
 
Thiết bị chống sét SG+SS480
285.000.000 VNĐ
Thiết bị chống sét SG+SS480
 
Thiết bị chống sét SST+SS480
49.500.000 VNĐ
Thiết bị chống sét SST+SS480
 
Thiết bị chống sét PPMSG135kA-NE
17.500.000 VNĐ
Thiết bị chống sét PPMSG135kA-NE
 
Thiết bị chống sét SST+NE
4.650.000 VNĐ
Thiết bị chống sét SST+NE
 
Thiết bị chống sét Lpi DLSF
4.850.000 VNĐ
Thiết bị chống sét Lpi DLSF
 
Thiết bị chống sét, cắt sét SG
3.150.000 VNĐ
Thiết bị chống sét, cắt sét SG
 
Thiết bị chống sét, cắt sét NE
3.050.000 VNĐ
Thiết bị chống sét, cắt sét NE
 
Thiết bị cắt sét SST150
2.250.000 VNĐ
Thiết bị cắt sét SST150
 
Tụ trong tủ chống sét, cắt lọc sét
950.000 VNĐ
Tụ trong tủ chống sét, cắt lọc sét
 
Thiết bị chống sét Schneider Easy9
liên hệ
Thiết bị chống sét Schneider Easy9
 
Thiết bị cắt sét V50-3+NPE của Obo
liên hệ
Thiết bị cắt sét V50-3+NPE của Obo
 
|<   <  
1  2 
  >   >|
Pages 1/2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...