Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Hệ thống chống sét trực tiếp - Kim thu sét Cirprotec
Khớp nối kim thu sét Ciprotec
liên hệ
Khớp nối kim thu sét Ciprotec
 
Kim công nghệ mới Cirprotec CPT 60
liên hệ
Kim công nghệ mới Cirprotec CPT 60
 
Kim thu sét công nghệ mới CPT 3
liên hệ
Kim thu sét công nghệ mới CPT 3
 
Kim theo công nghệ mới NLP 1100-30
liên hệ
Kim theo công nghệ mới NLP 1100-30
 
Kim phát xạ sớm Cirprotec CPT-L
liên hệ
Kim phát xạ sớm Cirprotec CPT-L
 
Kim thu set Ciprotec NLP 2200
24.500.000 VNĐ
Kim thu set Ciprotec NLP 2200
 
Kim thu sét Nimbus 30
liên hệ
Kim thu sét Nimbus 30
 
Kim thu sét Cirprotec CPT 1
liên hệ
Kim thu sét Cirprotec CPT 1
 
Kim chống sét NLP 1100-15
16.500.000 VNĐ
Kim chống sét NLP 1100-15
 
Kim thu sét Nimbus 15
liên hệ
Kim thu sét Nimbus 15
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...