Chi tiết

Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Leeweld
Kim chống sét Potencia-Global, Ấn Độ
liên hệ
Kim chống sét Potencia-Global, Ấn Độ
 
Vật liệu bịt, chít khuôn hàn
liên hệ
Vật liệu bịt, chít khuôn hàn
 
Khuôn hàn hóa nhiệt
2.250.000 VNĐ
Khuôn hàn hóa nhiệt
 
Mối hàn hóa nhiệt giữa cọc với cáp
135.000 VNĐ
Mối hàn hóa nhiệt giữa cọc với cáp
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA - Chuyên cung cấp thiết bị, thi công hệ thống chống sét hàng đầu VIỆT NAM...